Ngày cúng khai trương là một ngày vô cùng quan trọng đối với các chủ cửa hàng, công ty kinh doanh dù lớn hay nhỏ. Theo quan niệm dân gian của người Việt Nam ta rằng, “đầu xuôi – đuôi lọt” hay thuận bườm xuôi gió.

Nên ngày khai trương như một ngày để đánh dấu cho sự khởi đầu thuận lợi, may mắn. Giúp cho chủ cửa hàng, doanh nghiệp có thêm một động lực để vững bước trên con đường “làm ăn” của mình.

cúng khai trương ngày nào tốt

Khai trương nên chọn ngày nào tốt?

Việc lựa chọn ngày khai trương như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào bản mệnh của người chủ (người đứng đầu) cơ sở kinh doanh. 

chọn ngày tốt cúng khai trương

Vì có thể giờ này tốt và thuận lợi với người khác, nhưng lại xung khắc với bạn là điều hoàn toàn rất dễ xảy ra. Do đó việc xem ngày khai trương theo tuổi, hợp tuổi là điều hết sức hệ trọng & cần được chọn lựa kỹ lưỡng. Vậy làm thế nào để chọn được ngày khai trương tốt? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này, cùng tìm hiểu ngay!

Cách chọn ngày khai trương theo tuổi

Có một câu hát như thế này “ Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, câu hát này chính là thể hiện cho 60 hoa giáp trong 1 đời người. Có 10 thiên can và 12 địa chi phối hợp với nhau thành 60 hoa giáp (60 tuổi can chi), sau hết 60 năm sẽ quay lại 1 vòng tuổi giống nhau.

Vì vậy tương ứng từng tuổi sẽ tốt với một vài ngày trong tháng, trong năm và điều này khác biệt ở từng cá nhân cụ thể.

Khi khai trương buôn bán thì nên kĩ lưỡng lựa chọn những ngày tốt phù hợp với bản mệnh. Bởi vì mỗi người sẽ có một ngày giờ tháng năm sinh khác nhau cũng như mệnh cách khác nhau. Do đó, ngày này có thể là ngày tốt đối với người này nhưng chưa chắc là ngày tốt với người kia. Dưới đây là danh sách các ngày khai trương hợp tuổi:

Chọn ngày khai trương tuổi Tý 

Những người tuổi Tý nên lựa chọn những ngày có địa chi: Sửu, Thân, Thìn & tránh các ngày có địa chi: Ngọ, Mão, Dậu, Mùi.

Tuổi Canh Tý phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể xem ngày khai trương bán buôn đẹp: Mậu Thìn, Ất Sửu, Mậu Thân.

Tuổi Nhâm Tý phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Thìn, Đinh Sửu, Canh Thân.

Tuổi Giáp Tý phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Nhâm Thìn, Kỷ Sửu, Nhâm Thân.

Tuổi Bính Tý phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Thìn, Tân Sửu, Giáp Thân.

Tuổi Mậu Tý phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Thìn, Quý Sửu, Bính Thân.

Chọn ngày khai trương tuổi Sửu 

Những người tuổi Sửu nên lựa chọn những ngày có địa chi: Tý, Tỵ, Dậu & tránh các ngày có địa chi: Thìn, Tuất, Mùi.

Tuổi Tân Sửu phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Tý, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu.

Tuổi Quý Sửu phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể chọn xem ngày bán buôn tốt: Mậu Tý, Tân Tỵ, Tân Dậu.

Tuổi Ất Sửu phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể định ngày giờ khai trương mở hàng tốt: Canh Tý, Quý Tỵ, Quý Dậu.

Tuổi Đinh Sửu phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Dậu

Tuổi Kỷ Sửu phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Tý, Đinh Tỵ, Đinh Dậu.

Chọn ngày khai trương tuổi Dần 

Những người tuổi Dần nên lựa chọn những ngày có địa chi: Hợi, Ngọ, Tuất & tránh các ngày có địa chi: Thân, Tỵ, Hợi, Tuất.

Tuổi Canh Dần phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Ất Hợi, Mậu Ngọ, Mậu Tuất.

Tuổi Nhâm Dần phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Đinh Hợi, Canh Ngọ, Canh Tuất.

Tuổi Giáp Dần phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Kỷ Hợi, Nhâm Ngọ, Nhâm Tuất.

Tuổi Bính Dần phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể xem ngày đẹp mở cửa hàng: Tân Hợi, Giáp Ngọ, Giáp Tuất.

Tuổi Mậu Dần phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Quý Hợi, Bính Ngọ, Bính Tuất.

Ngày tốt khai trương Tuổi Mão 

Những người tuổi Mão nên lựa chọn những ngày có địa chi: Tuất, Hợi, Mùi & tránh các ngày có địa chi: Tý, Ngọ, Dậu, Thìn.

Tuổi Tân Mão phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Tuất, Kỷ Hợi, Kỷ Mùi.

Tuổi Quý Mão phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Mùi.

Tuổi Ất Mão phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Tuất, Quý Hợi, Quý Mùi.

Tuổi Đinh Mão phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể xem ngày tốt hợp tuổi để khai trương: Nhâm Tuất, Ất Hợi, Ất Mùi.

Tuổi Kỷ Mão phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Tuất, Đinh Hợi, Đinh Mùi.

Ngày tốt khai trương tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn nên lựa chọn những ngày có địa chi: Thân, Tý, Dậu & tránh các ngày có địa chi: Tuất, Sửu, Mùi, Mão.

Tuổi Canh Tý phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Mậu Thân, Mậu Tý, Ất Dậu.

Tuổi Nhâm Tý phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Thân, Canh Tý, Đinh Dậu.

Tuổi Giáp Tý phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Kỷ Thân, Kỷ Tý, Kỷ Dậu.

Tuổi Bính Tý phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Thân, Giáp Tý, Tân Dậu.

Tuổi Mậu Tý phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Thân, Bính Tý, Quý Dậu.

Ngày tốt để khai trương Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ nên lựa chọn những ngày có địa chi: Thân, Dậu, Sửu & tránh các ngày có địa chi: Hợi, Dần, Thân

Tuổi Tân Tỵ phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Thân, Kỷ Dậu, Kỷ Sửu.

Tuổi Quý Tỵ phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể xem ngày khai trương theo tuổi: Mậu Thân, Tân Dậu, Tân Sửu.

Tuổi Ất Tỵ phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Thân, Quý Dậu, Quý Sửu.

Tuổi Đinh Tỵ phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Nhâm Thân, Ất Dậu, Ất Sửu.

Tuổi Kỷ Tỵ phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Thân, Đinh Dậu, Đinh Sửu.

Chọn ngày khai trương Tuổi Ngọ 

Những người tuổi Ngọ nên lựa chọn những ngày có địa chi: Mùi, Dần, Tuất & tránh các ngày có địa chi: Tý, Mão, Dậu, Sửu.

Tuổi Canh Ngọ phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Ất Mùi, Mậu Dần, Mậu Tuất.

Tuổi Nhâm Ngọ phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể xem ngày khai trương bán buôn theo tuổi hợp ngày: Đinh Mùi, Canh Dần, Canh Tuất.

Tuổi Giáp Ngọ phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Kỷ Mùi, Nhâm Dần, Nhâm Tuất.

Tuổi Bính Ngọ phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Tân Mùi, Giáp Dần, Giáp Tuất.

Tuổi Mậu Ngọ phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Quý Mùi, Bính Dần, Bính Tuất.

Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt

Những người tuổi Mùi nên lựa chọn những ngày có địa chi: Hợi, Mão, Ngọ. & tránh các ngày có địa chi: Thìn, Tuất, Sửu, Tý.

Tuổi Tân Mùi phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Kỷ Hợi, Kỷ Mão, Bính Ngọ.

Tuổi Quý Mùi phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Tân Hợi, Tân Mão, Mậu Ngọ.

Tuổi Ất Mùi phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Quý Hợi, Quý Mão, Canh Ngọ.

Tuổi Đinh Mùi phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể chọn coi ngày khai trương đẹp: Ất Hợi, Ất Mão, Nhâm Ngọ

Tuổi Kỷ Mùi phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Đinh Hợi, Đinh Mão, Giáp Ngọ.

Tuổi Thân cúng khai trương ngày nào tốt

Những người tuổi Thân nên lựa chọn những ngày có địa chi: Tý, Thìn, Tỵ & tránh các ngày có địa chi: Dần, Tỵ, Hợi.

Tuổi Canh Thân phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Mậu Tý, Mậu Thìn, Ất Tỵ.

Tuổi Nhâm Thân phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Tý, Canh Thìn, Đinh Tỵ.

Tuổi Giáp Thân phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Kỷ Tỵ.

Tuổi Bính Thân phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Tý, Giáp Thìn, Tân Tỵ.

Tuổi Mậu Thân phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Tý, Bính Thìn, Quý Tỵ.

Chọn ngày tốt khai trương Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu nên lựa chọn những ngày có địa chi:Tỵ, Sửu, Thìn & tránh các ngày có địa chi: Tý, Ngọ, Mão, Tuất.

Tuổi Tân Dậu phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Kỷ Tỵ, Kỷ Sửu, Bính Thìn.

Tuổi Quý Dậu phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Tân Tỵ, Tân Sửu, Mậu Thìn.

Tuổi Ất Dậu phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Quý Tỵ, Quý Sửu, Canh Thìn.

Tuổi Đinh Dậu phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Ất Tỵ, Ất Sửu, Nhâm Thìn.

Tuổi Kỷ Dậu phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Đinh Tỵ, Đinh Sửu, Giáp Thìn.

Chọn ngày khai trương Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất nên lựa chọn những ngày có địa chi: Dần, Ngọ, Mão & tránh các ngày có địa chi: Dậu, Thìn, Sửu, Mùi.

Tuổi Canh Tuất phù hợp với thiên can Ất & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Mậu Dần, Mậu Ngọ, Ất Mão.

Tuổi Nhâm Tuất phù hợp với thiên can Đinh & Canh nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Canh Dần, Canh Ngọ, Đinh Mão.

Tuổi Giáp Tuất phù hợp với thiên can Nhâm & Kỷ nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Nhâm Dần, Nhâm Ngọ, Kỷ Mão.

Tuổi Bính Tuất phù hợp với thiên can Tân & Giáp nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Giáp Dần, Giáp Ngọ, Tân Mão.

Tuổi Mậu Tuất phù hợp với thiên can Quý & Bính nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Bính Dần, Bính Ngọ, Quý Mão.

Chọn ngày tốt khai trương Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi nên lựa chọn những ngày có địa chi: Mão, Mùi, Dần. & tránh các ngày có địa chi: Dần, Thân, Tỵ.

Tuổi Tân Hợi phù hợp với thiên can Bính & Kỷ nên có thể định ngày khai trương hợp tuổi: Kỷ Mão, Kỷ Mùi, Bính Dần.

Tuổi Quý Hợi phù hợp với thiên can Tân & Mậu nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Tân Mão, Tân Mùi, Mậu Dần.

Tuổi Ất Sửu phù hợp với thiên can Canh & Quý nên có thể chọn các ngày khai trương tốt: Quý Mão, Quý Mùi, Canh Dần.

Tuổi Đinh Sửu phù hợp với thiên can Nhâm & Ất nên có thể coi ngày khai trương tốt: Ất Mão, Ất Mùi, Nhâm Dần

Tuổi Kỷ Sửu phù hợp với thiên can Giáp & Đinh nên có thể định ngày khai trương tốt: Đinh Mão, Đinh Mùi, Giáp Dần.

Sau khi đã xem ngày tốt mở hàng có can chi phù hợp với can chi tuổi thì điều thứ hai chúng ta cần lưu ý đến là ngày Hoàng đạo tốt để khai trương cửa hàng

Ngày hoàng đạo tốt để khai trương

Ngày tốt đầu tiên mà bạn nên chọn cho ngày khai trương theo tuổi của mình là ngày Đại An. Như ý nghĩa của từ Đại An thì đây được xem là ngày mang lại nhiều may mắn, thuận lợi nên nếu ngày mở cửa cửa hàng của bạn trúng vào ngày Đại An là điều quá tuyệt vời.

Ngày Tiểu Cát cũng là một ngày đẹp mà bạn nên chọn cho ngày mở cửa hàng của mình. Ngày khai trương hợp tuổi trúng vào ngày này sẽ giúp bạn làm ăn thuận lợi, thu được nhiều tài lộc, danh tiếng cũng như tiền bạc. 

Ngày Tốc Hỷ là ngày tốt hợp tuổi ứng với những con số 03, 06 và số 09. Ý nghĩa của ngày Tốc Hỷ có nghĩa là sự nhanh chóng, tốc chiến tốc thắng, mang đến nhiều niềm vui và may mắn. Vì vậy, ngày Tốc Hỷ là ngày cực kỳ tốt để chọn làm ngày khai trương cửa hàng.

Các ngày cần tránh khi xem ngày khai trương

Bên cạnh những ngày đẹp hoàng đạo, thuận lợi, bạn cũng cần cẩn thận tránh những ngày hắc đạo, điển hình là các ngày dưới đây.

  • Tam Nương Sát
  •  Nguyệt Kỵ
  • Dương Công Kỵ
  • Thọ Tử
  • Sát Chủ Dương
  • Vãng Vong.

KẾT LUẬN

Có câu “ Đầu xuôi đuôi lọt”, ngày khai trương diễn ra thuận lợi tốt đẹp thì việc kinh doanh mới phát đạt, làm ăn tấn tới. Chính vì vậy mà việc chọn ngày khai trương mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng và ý nghĩa.

Vì vậy qua bài viết lần này, hi vọng các bạn đã có thêm được kiến thức về cách chọn ngày khai trương cho cửa hàng của mình, giúp mang lại thật nhiều tài lộc và may mắn.

Chúc các bạn kinh doanh hồng phát!

 

Nội dung được tổng hợp bởi Xưởng in TopPrint.

Bài viết liên quan

Chat zalo
Chat Facebook